توصیه های مهم نوروزی آیت الله مکارم شیرازی خطاب به مردم و مسؤولان

 
 

توصیه های مهم نوروزی آیت الله مکارم شیرازی خطاب به مردم و مسؤولان

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در آستانه سال جدید، آحاد ملت را به حضور در منازل و نیز پرهیز از سفرهای غیر ضروری و تبعیت از دستورات بهداشتی توصیه کرد.