توضیحات آیت الله مکارم شیرازی درباره برخی مسابقات

 
 

توضیحات آیت الله مکارم شیرازی درباره برخی مسابقات

حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیحاتی درباره برخی مسابقات و جوایزی که در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد ارائه کرد.