توطئه آمریکا درباره نفت بی‌ پاسخ نخواهد ماند

 
 

توطئه آمریکا درباره نفت بی‌پاسخ نخواهد ماند|هر قدر بخواهیم نفت صادر می‌کنیم

رهبر انقلاب تأکید کردند: ملت ایران هیچگاه به زانو در نمی آید و ضمن استفاده از فرصت تحریم برای رشد و شکوفایی، دشمنی‌های امریکا را بی پاسخ نمی‌گذارد.