توهین به مقدسات مذاهب هیچ دستاوردی ندارد

 
 

توهین به مقدسات مذاهب هیچ دستاوردی ندارد | تقریب توطئه دشمن را خنثی می کند

حضرت آیت الله مکارم شیرازی تقویت تقریب مذاهب اسلامی را عامل خنثی سازی نقشه دشمنان خواند و تاکید کرد که توهین به مقدسات مذاهب هیچ دستاوردی ندارد.