توکل به خدا و توسل به امام زمان از راه های ایجاد نشاط در جامعه است

 
 

توکل به خدا و توسل به امام زمان از راه های ایجاد نشاط در جامعه است

حجت الاسلام فیض آبادی گفت: امروز که برای پیشگیری از شیوع بیماری کرونا اعضای خانواده بیشتر در منزل هستند از این فرصت برای ایجاد صمیمیت و نشاط بهره ببرند.