تک بعدی کردن مساجد خیانت به اسلام است

 
 

عضو هیات امنای اتاق تبلیغ خراسان:تک بعدی کردن مساجد خیانت به اسلام است

عضو اتاق تبلیغ خراسان: تک بعدی کردن مساجد خیانت به اسلام است حجت الاسلام دهشت تک بعدی کردن مساجد را خیانت به اسلام خواند و گفت: مساجد ما باید مانند مساجد زمان پیامبر اکرم(ص) دارای ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی باشند.