جامعه ایرانی

 
 

 حافظه‌ تاریخی و راهکار تقویت آن در جامعه ایرانی

ناآشنایی و نداشتن فهم عمیق از حوادث، یا فراموش کردن آنها و دخالت ندادن آنها در تصمیمات حال و آینده به معنای اختلال در حافظه‌ی تاریخی است. به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، در فیلم سینمایی ایرانی «چپ‌دست» (۱۳۸۴) دختری بر اثر تصادفی شدید حافظه‌ی کوتاه‌مدت خود را از دست می‌دهد به‌طوری‌که برای او هر روز ۳۱ خرداد، روز تولد پدرش است؛ به همین خاطر پدر و سایر اعضای خانواده هر روز مجبورند خانه را آذین بسته نگه دارند و کیک تولد تهیه و کلاه تولد سر کنند و جشنبیشتر بخوانید