جامعه با احکام اسلامی منطبق باشد تا گرفتار ظلم نشود

 
 

جامعه با احکام اسلامی منطبق باشد تا گرفتار ظلم نشود

حضرت آیت الله جوادی آملی با تأکید بر این که جامعه باید با احکام اسلامی منطبق باشد، گفت: اگر نظامی قادر به اجرای احکام الهی بود، اما آن احکام را اجرا نکرد، سه خطر بزرگ ظلم، کفر و فسق آن را تهدید می کند.