جامعه بدون عدل و عقل آرامش پیدا نمی کند

 
 

جامعه بدون عدل و عقل آرامش پیدا نمی کند | دعا را دست کم نگیریم

حضرت آیت الله جوادی آملی با تأکید بر این که جامعه بدون عدل و عقل آرامش پیدا نمی کند، گفت: حضور مردم عاقل و وارسته سهم تعیین کننده در اهداف نبوت و ولایت دارد.