جامعه دارای هویت دینی و انسانی از تهدید و تحریم هراس ندارد

 
 

جامعه دارای هویت دینی و انسانی از تهدید و تحریم هراس ندارد

حجت الاسلام والمسلمین مروی گفت: جامعه‌ ای که هویت دینی و انسانی خود را بازیافته، از تهدید و تحریم نمی‌ترسد.