جامعه را قائمان بالعلم اداره می‌کنند

 
 

جامعه را قائمان بالعلم اداره می‌کنند/تولید و اشتغال می‌تواند فقر را از بین ببرد/ کمک به فقیر تمدن نیست/برخی عدد سیزده را نحس می‎دانند این جاهلیت مدرن است

حضرت آیت‎الله جوادی آملی با اشاره به تفاوت عالم و قائم بالعلم بودن، گفت: جامعه را عقلا و علما اداره نمی‎کنند، بلکه جامعه را قائمان بالعلم و قائمان بالعقل اداره می‎کنند.