جایگاه بهداشت و سلامت در اسلام از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

 
 

جایگاه بهداشت و سلامت در اسلام از دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی

برخی خیال مى‏ کنند همین مقدار که انسان ایمان محکم، و باطنى پاک داشته باشد کافى است، و ظاهر و قیافه، هرگونه باشد عیبى ندارد، چنین خیالى از نظر اسلام خیال باطل مى‏ باشد.