جایگاه خطیر روحانیت با توجه به روایات

 
 

جایگاه خطیر روحانیت با توجه به روایات

عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان گفت: کسی که برای رضای خدا درس بخواند، درس بگوید و عمل کند در مکلوت آسمان ها به بزرگی از وی یاد می شود.