جایگاه مرد

 
 

زن پناهگاه مرد است و مرد تکیه گاه زن

مردى به همراه همسرش مى خواست از عرض رودخانه اى عبور کند، در حالى که پلى نمى یافت! زن شجاع و جسورش گفت: بیا از داخل آب عبور کنیم! مرد ترسو و بزدل گفت: من مى ترسم! زن غیور با اعتماد به نفس بالایی که داشت گفت: بیا پشت من سوار شو تا تو را عبور دهم! شوهر منفعل و ضعیف، بى درنگ پیشنهاد همسرش را پذیرفت و بلافاصله سوار شد! همین که به وسط رودخانه رسیدند، زن بیچاره به شوهرش گفت: تو چقدر سنگینى! مرد با نهایت پررویى گفت:بیشتر بخوانید