جلسات مذهبی

 
 

در گفتگو با کارشناسان مطرح شد ؛تقویت روحیه امیدواری، با حضور در جلسه‌های مذهبی

  عوامل مختلفی بر سلامت دوران سالمندی تاثیرگذار است و آنچه بیشتر تاکید می‌شود جنبه‌های جسمانی است و حتی در این زمینه مطالب بیشتری بیان شده است. هنگامی که سالمندان در این برهه از زندگی‌شان قرار می‌گیرند، عواملی مانند افسردگی، تنهایی و بیماری‌های مختلفی که با آن دست به گریبان هستند، همچنین بازنشستگی و ناامیدی سبب کاهش روحیه و اختلال در سلامت روحی‌شان می‌شود و به دنبال مرهمی برای زخم‌هایشان هستند. بین عوامل متعدد موثر بر این وضعیت، عوامل دینی و توجه به اعمال مذهبی نظیر نماز و عبادت وبیشتر بخوانید