جلوی هزینه های بی دلیل و اسراف در بودجه سال 98 گرفته شود

 
 

جلوی هزینه های بی دلیل و اسراف در بودجه سال ۹۸ گرفته شود

دبیر شورای نگهبان با تاکید بر اینکه در بررسی بودجه باید جلوی اسراف گرفته شود، گفت : متأسفانه شاهدیم در جاهایی پول‌های زیادی بی‌دلیل هزینه می‌شود.