جمهوریت منهای اسلام

 
 

آیت‌الله العظمی جوادی آملی: از جمهوریت منهای اسلام کاری ساخته نیست / مدیریت ، اصلاح امور ، رفع نیاز مردم و رسیدگی به امور آنان ، جزء دین و عبادت است.

  حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر خدای ناکرده حادثه‌ای پیش بیاید صنفی که پیشکسوت است و بیش از دیگران شهید می‌دهد همین روحانیت‌ است.