جنگ های صلیبی نوین

 
 

جنگ‌های صلیبی و خدمات اسلام به اروپا/آغاز جنگ های صلیبی نوین از سال ۲۰۰۱

 جنگ‌های صلیبی عنوانی است برای مجموعه‎ای از جنگ‌های میان مسیحیان و مسلمانان که در سال ۱۰۹۵ میلادی توسط کلیسا آغاز گردید و پس از هشت جنگ خونین در سال ۱۲۹۱ میلادی پایان یافت. استفاده از کلمه صلیب به عنوان نماد مسیحیت، بیان‌گر آن است که این جنگ‌ها به نام دین آغاز شد.