جهل حاکم بر برخی از عالم نمایان بدتر از ویروس کرونا است

 
 

جهل حاکم بر برخی از عالم نمایان بدتر از ویروس کرونا است

عضو شورای عالی حوزه های علمیه با انتقاد از سوء استفاده برخی از شرایط موجود برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، جهل عالم نمایان را بدتر از کرونا دانست.