جوامع اسلامی

 
 

مرکز مطالعات حوزه پاسخ می‌دهد : چرا جوامع اسلامی در فناوری و اقتصاد پایین‌تر از غرب است؟

 مرکز مطالعات و پاسخ‌گویی به شبهات حوزه علمیه قم با طرح این سؤال که چرا اکثر جوامع اسلامی از نظر فن‌آوری و رشد اقتصاد از غرب در سطح پایین‌تری قرار دارد، چرایی آن را تشریح کرده است.  خبرگزاری حوزه متن سوال و پاسخ این مرکز را منتشر می‌کند.