جوانان مراقب مسؤولان باشند

 
 

۴۰ سال آینده را فساد و انحراف تهدید می‌کند/ جوانان مراقب مسؤولان باشند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ۴۰ سال آینده را فساد و انحراف تهدید می‌کند و جوانان باید مراقب این مسؤولان باشند که با فسادهای شخصی به آرمان‌ها و ارزش‌ها لطمه وارد نکنند.