حجاب اسلامی

 
 

تهاجم به حجاب اسلامی و نقش زن مسلمان در دفاع از آن

  نوشتاری از آیت‌الله العظمی صافی تهاجم به حجاب اسلامی و نقش زن مسلمان در دفاع از آن   ۲۱ تیرماه سالروز قیام مردم مشهد در مسجد گوهرشاد علیه کشف حجاب رضاخانی است.