حجت اسلام فیض آبادی

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان تاکید کرد؛ ضرورت تبیین شیوه های نوین تبلیغ دین در جامعه

عضو اتاق تبلیغ خراسان با اشاره به شیوه های نوین تبلیغ دین، گفت: اساتید باید در تبلیغ دین، خلاقیت موضوع یابی داشته باشند و بتوانند به موضوعات روز بپردازند.