حجت الاسلام تقوی گفت: امام جواد (ع) جوانی عالم و متواضع بودند، یعنی با وجود این که تمام قله های علمی را در نور دیده بودند، در برابر همه مردم زمان خود تواضع را رعایت می کردند.

 
 

رییس مرکز فقهی جوادالأئمه(ع): امام جواد در عین برخورداری از علم فراوان، متواضع بودند

حجت الاسلام تقوی گفت: امام جواد (ع) جوانی عالم و متواضع بودند، یعنی با وجود این که تمام قله های علمی را در نور دیده بودند، در برابر همه مردم زمان خود تواضع را رعایت می کردند.