حجت الاسلام سید صالح صدر

 
 

معرفی کتاب <<طرح جامع مسجد داریِ ‌خوب>>

برای اولین بار کتابی که در آن به برنامه‌های و بایسته‌های مسجدداری پرداخته شده است در افغانستان به چاپ رسید. کتاب طرح جامع مسجد داریِ ‌خوب از چاپ خارج شد