حجت الاسلام صابری

 
 

عضو اتاق تبلیغ خراسان: التزام به سبک زندگی دینی لازمه مبارزه با انحرافات است

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان: التزام به سبک زندگی دینی لازمه مبارزه با انحرافات است مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت: تنها کسانی می توانند به دشمن و جریان مقابل اهل بیت(ع) پاسخ محکم بدهند که به سبک زندگی دینی مقید باشند.


مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان: برنامه جامع تبلیغ در حوزه علمیه خراسان تدوین شده است

مدیر تبلیغ حوزه علمیه خراسان گفت: به زودی برنامه جامع تبلیغ از سوی مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان ارائه می شود تا مدارس علمیه بتوانند فعالیت ها و برنامه های عملیاتی خود را در راستای آن دنبال کنند.