حجت الاسلام قدیمی

 
 

انتقادناپذیری و خودبینی از آفات مسؤولیت است

انتقادناپذیری و خودبینی از آفات مسؤولیت است دبیر مجمع علمای خراسان شمالی گفت: انتقادناپذیری، خودبینی، تفاخر و افتخار به مال و منال و مقام موریانه‌ای است که فرصت خدمت را از فرد مدیر و مسؤول می‌گیرد.