حجت الاسلام محمد علی عزیزی

 
 

راهپیمایی اربعین فرصت فوق العاده ای برای انس میان جوانان و عالمان دینی است

عضو اتاق تبلیغ خراسان: راهپیمایی اربعین فرصت فوق العاده ای برای انس میان جوانان و عالمان دینی است حجت الاسلام عزیزی راهپیمایی اربعین را فرصت فوق العاده ای برای انس میان جوانان و عالمان دینی دانست و گفت: روحانیان و عالمان دین باید این فرصت را غنیمت بدانند و در تبلیغات دینی از سیره معصومین(ع) نهایت استفاده را ببرند.


راهپیمایی اربعین تجلی انسجام و اتحاد شیعیان است

استاد اخلاق سازمان فرهنگی آستان قدس: راهپیمایی اربعین تجلی انسجام و اتحاد شیعیان است حجت الاسلام عزیزی راهپیمایی اربعین را تجلی انسجام و اتحاد شیعیان دانست و گفت: هدف راهپیمایی اربعین آگاهی بخشی و رهایی بشر از جهل و ضلالت است.