حجت الاسلام محمد علی فیض آبادی

 
 

گام نخست در انسان سازی، خودشناسی است

استاد تفسیر حوزه علمیه خراسان تأکید کرد: اگر انسان خودش را بشناسد و قدر بداند خود و زندگی اش را با بهای کم از دست نمی دهد.


راهکارهای مورد مغفرت الهی واقع شدن انسان

حجت الاسلام فیض آبادی گفت: انفاق کردن، کنترل خشم، عفو کردن دیگران، استغفار از گناه و اصرار نداشتن به گناه از جمله راه هایی است که انسان مورد مغفرت الهی قرار می گیرد.


شیوه های دعوت به نماز| نحوه برخورد احسن با دیگران

حجت الاسلام فیض آبادی گفت: برای دعوت به نماز باید بسترسازی، معرفت نسبت به خدا، زیبا سازی نماز و احساس نیاز رابطه با خدا ایجاد کرد.


ولایت رمز ماندگاری دین است

حجت الاسلام فیض آبادی گفت: تا وقتی اسلام متکی به امام معصوم و نائب امام باشد، دشمن امیدی به براندازی در دین نخواهد داشت.