حجت الاسلام نوایی

 
 

اسلام کسب ثروت حلال را تقبیح نکرده است/ وقف از ضروریات اقتصادی جامعه اسلامی است

معاون فرهنگی اجتماعی حوزه علمیه خراسان: اسلام کسب ثروت حلال را تقبیح نکرده است/ وقف از ضروریات اقتصادی جامعه اسلامی است حجت الاسلام نوایی گفت: اسلام به ثروت به عنوان یک عامل خیر نگاه کرده و پیامبر اکرم(ص) در رابطه با افرادی که مال و ثروت دارند، می فرماید مال و ثروت شایسته در دست انسان شایسته قرار می گیرد.