حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر طباطبایی

 
 

حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر طباطبایی

حجت الاسلام والمسلمین سید جعفر طباطبایی متولد ۱۳۱۷در رفسنجان از سال ۱۳۲۲وارد به تبلیغ با رساله مرجع تقلیدان زمان و کتابهای مرحوم علامه مجلسی،ادبیات در نزد آقای ادیب و مرحوم سید ابوالفضل شاهرودی و پس از اتمام لمعتین درسی مرحوم حاج شیخ هاشم قزوینی و سپس درس مرحوم آیت الله بروجردی و مرحوم آیت الله حجت و ماجعت به مشهد و آیت الله میلانی. سوابق علمی فرهنگی ،تبلیغی و اجرایی: برنامه اصلی تبلیغ و پاسخ به سئوالات شرعی بیشترین مسافرتهای داخلی یزد،کرمان و قم در خدمت زائرین خانه خدا وبیشتر بخوانید