حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی

 
 

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی

حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی دانش آموخته حوزه های علمیه  تهران،قم،مشهددر رشته های فقه اصول و کلام تحصیل در محضر آیات عظام کاظم حائری،جوادی آملی،وحید خراسانی،سید محمود شاهرودی،سید جلاالدین آشتیانی،سید عزالدین زنجانی،فلسفی ،مروارید،مجتهدی تهرانی تالیفات: “آغاز روشنایی”    “سفر عشق”  “فرهنگ خدمت رسانی،مقالات ومطارحات”     “عزت و افتخار در حماسه حسینی”    “جایگاه شناسی مرد و زن”   “در آمدی بر مهارت های ارتباطی”   “خبرگان و پرسش های مبنایی ”   چالش ها و معیارهی ریزش و رویش” سوابق فرهنگی، تبلیغی و اجرایی: مدیر کل صدا وسیمای مرکز خراسان رضوی مشاور عالی ریاست معاون اموربیشتر بخوانید