حجت السلام و المسلمین علی اصغر تقوی

 
 

زندگی نامه حجت السلام و المسلمین حاج علی اصغر تقوی

حجت السلام و المسلمین حاج علی اصغر تقوی در بیهود از توابع شهرستان قائن چشم به جهان گشود.پدر بزرگ ایشان در زهد و تقوا زبانزد بود. همین امر باعث شد که نام خانوادگیشان را تقوی بنامند.