حسن روحانی

 
 

رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل:کسانی که دم از تهدید ایران می‌زنند خود تهدیدی برای صلح هستند/ پذیرش حق مسلم ایران ساده‌ترین راه‌حل موضوع هسته‌ای است

کسانی که دم از تهدید ایران می‌زنند خود تهدیدی برای صلح هستند/ پذیرش حق مسلم ایران ساده‌ترین راه‌حل موضوع هسته‌ای است