حضرت آیت‌الله علوی‌گرگانی

 
 

حضرت آیت‌الله علوی‌گرگانی: برخی تولیدات سینما تاریخ را مسخ می‌کند

  حضرت آیت‌الله علوی گرگانی بیان داشتند: جلو گیری از هتک حرمت به اشخاص،تحریفات تاریخی و جلوگیری از برخی هنجارشکنی ها در فیلم ها حضور نهاد روحانیت در این عرصه ضروری کرده است.


تاکید حضرت آیت‌الله علوی‌گرگانی بر بصیرت افزایی علمی

 حضرت آیت‌الله علوی گرگانی تاکید کردند: باید با بصیرت‌افزایی علمی، انسان ها را از ظلمت به سوی نور مطلوب هدایت کنیم.