حضرت آیت الله العظمی مروی

 
 

تدوین برنامه جامع حمایت از اساتید حوزه های علمیه

عضو شورای عالی حوزه علمیه کشور مطرح کرد؛ تدوین برنامه جامع حمایت از اساتید حوزه های علمیه آیت الله مروی با بیان اینکه استاد ستون فقرات نظام آموزشی حوزه است، گفت: در پی رفع دغدغه های علمی و معیشتی اساتید هستیم تا استاد در آرامش خاطر به تدریس اشتغال داشته باشد.