حضرت آیت الله توکل

 
 

توجه به مشکلات مبلغان در دستور کار مسؤولان قرار گیرد

مبلغانی که در مناطق محروم حضور دارند، برای خدا کار انجام می دهند و اگر برای غیر خدا بود در این مناطق حضور پیدا نمی کردند.