حضرت آیت الله جوای آملی

 
 

کسانی که به بیگانه تکیه می کنند تفکر اسلامی ندارند

حضرت آیت الله جوادی با بیان اینکه جامعه اسلامی باید روی پای خود بایستد و به بیگانه تکیه نکند، گفت:کسانی که به بیگانگان تکیه می کنند فکر اسلامی ندارند.