حضرت آیت الله خاتمی

 
 

راهبردهای هفتگانه امام صادق برای پاسداشت نهضت حسینی و قیام عاشورا

استاد حوزه با اشاره به راهبردهای امام صادق(ع) برای پاسداشت عاشورا، تأکید بر عناصر زیارت، عاطفه و گریه، شعر، عزاداری و استفاده از تربت امام حسین(ع) را از جمله آن برشمرد.


گزینشی عمل کردن به رهنمودهای امام محکوم است

امام جمعه موقت تهران با بیان این که گزینشی عمل کردن به رهنمودهای امام خمینی(ره) استفاده ابزاری از امام است، گفت: این کار از ناحیه هر فرد و هر جناحی که باشد، محکوم است.


برای مبارزه کامل با کرونا نیاز به ستاد معنوی و دینی داریم

آیت الله خاتمی با اشاره به عمومی و جهانی بودن شیوع کرونا، مدیریت مسؤولان کشور در مبارزه با کرونا را ستود و گفت: آمریکا در رابطه با این ویروس متهم است.