حضرت آیت الله سیدان

 
 

تقوا سفر به آخرت را آسان و انسان را به بهشت می رساند

استاد حوزه علمیه گفت: تقوا سبب رسیدن انسان متقی به همه فضائل اخلاقی شده و راه رسیدن به سعادت و بهشت برای او آسان می شود.


علم بدون عمل مانند در جا زدن است

استاد سطح عالی حوزه علمیه علم بدون عمل را مانند در جا زدن خواند و گفت: امیرمومنان(ع) در مورد اهمیت عمل پس از کسب علم می فرمایند که اگر کسی بیشتر بداند اما عمل نکند بار خود را سنگین تر کرده است. چنین فردی درجا می زند و به هیچ جا نخواهد رسید.


پیامبران از هر نوع خطایی در ابلاغ حقایق و امور فردی و اجتماعی مصون هستند

استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان درباره اینکه عصمت پیامبران با ادله عقلی ونقلی اثبات شده است، گفت: در واقع هیچ خلاف وترک اولی از آنان سر نمی زند و آنان از هر نوع اشتباه و خطایی در ابلاغ حقایق و امور فردی و اجتماعی و همه شئون زندگی معصوم هستند.


شخصیت امام رضا غیر قابل توصیف است

شخصیت امام رضا غیر قابل توصیف است آیت الله سیدان با بیان اینکه شخصیت امام رضا(ع) غیر قابل توصیف است، گفت: این امام همان حق سرپرستی بر مردم داشته و از نظر جهات علمی ، اخلاقی و عملی در جایگاه بلندی قرار دارد و دریک کلام او عالم آل محمد است.


جایگاه استغفار در توسعه رزق و روزی

جایگاه استغفار در توسعه رزق و روزی استاد سطح عالی حوزه علمیه خراسان تداوم و استمرار نعمت های الهی در زندگی را درگرو تداوم شکر و سپاسگزاری خداوند دانست و گفت: استغفار عاملی موثر در توسعه رزق و گشایش روزی در مصائب زندگی است.