حضرت آیت الله مکارم

 
 

دیدار آیت الله علم الهدی با آیات مکارم شیرازی و علوی گرگانی

دیدار آیت الله علم الهدی با آیات مکارم شیرازی و علوی گرگانی نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی در دیدار با حضرات آیات مکارم شیرازی و علوی گرگانی به بیان گزارشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی استان خراسان رضوی و حاشیه شهر مشهد مقدس پرداخت.