حضرت ابوطالب

 
 

شخصیت و جایگاه حضرت ابوطالب در اسلام برای جامعه تبیین شود

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر لزوم تبیین شخصیت و جایگاه ایشان در اسلام، گفت: باید با سنجیدن همه جوانب شخصیت عالی حضرت ابوطالب و حقانیت اهل بیت(ع) برای همگان تبیین شود.