حضرت زینب(س)

 
 

بانوی خردمندان ده نکته درباره علم حضرت زینب(س)

زینب(س) را دانشمندترین زن زمان خود ذکر  کرده‏اند. علم زینب به تفسیر قرآن و احکام و نقل احادیث، او را محل رجوع زنان کرده بود. «عقیله بنی‏هاشم» از جمله القاب ایشان است.  همچنین امام سجاد(ع) به عمه بزرگوارشان لقب «عالمه غیرمعلمه» را داده است. این به معنای «علم لدنی» حضرت زینب(س) است.


دختر فصاحت ، خواهر شهادت نگاهی به خطبه‏ های زینب‏ کبری (س) در کوفه و شام

مسئولیت نگهداری و حفظ جان اسرای مظلوم و زنان بی طاقت و کودکان بی‏تاب، بیش از آن که در ذهن بیاید طاقت‏فرسا و روح‏گداز است. دختر علی(ع) در بحرانی‏ترین شرایطی که از آن روز تا همیشه تاریخ برای اهل‏بیت(ع) پیش آمد، باید علاوه بر رسیدگی به امور داخلی کاروان اسرا و تحمل غم بی‏نهایت سرهای بریده، پیام کربلا را هم برای مردم جاهل و غفلت‏زده شهرهای مسیر کاروان می‏رساند و تفسیر می‏کرد. در چنین اوضاعی که زبان آدمی از شدت فشار بند می‏آید، زینب(س) چنان به شیوایی و بلاغت سخنبیشتر بخوانید