حضرت فاطمه زهراعلیها السلام روشن ترین مصداق کوثر

 
 

حضرت فاطمه زهراعلیها السلام روشن ترین مصداق کوثر

ماه جمادی الثانیه از دو جهت به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ارتباط دارد: یکی اینکه ولادت با سعادت آن بانوی مکرّمه، هشت سال قبل از هجرت، در بیستم این ماه و در مکه مکرمه واقع شده است و… مقدمه ماه جمادی الثانیه از دو جهت به حضرت فاطمه زهرا علیها السلام ارتباط دارد: یکی اینکه ولادت با سعادت آن بانوی مکرّمه، هشت سال قبل از هجرت، در بیستم این ماه و در مکه مکرمه واقع شده است، و دیگر اینکه ـ طبق قول مشهور ـ شهادت جانگداز آن حضرتبیشتر بخوانید