حق تعیین سرنوشت با مشارکت در انتخابات

 
 

با حضور گسترده و آگاهانه در پای صندوق های رأی دشمن را مأیوس کنیم

حضرت آیت الله مکارم شیرازی آحاد ملت را برای حضور گسترده و دشمن شکن در پای صندوق های رای دعوت کرد و این مهم را عامل یأس دشمنان دانست.