حماسه اقتصادی/اتاق فکر تبلیغ/مجلس

 
 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: تحقق حماسه اقتصادی نیازمند طراحی نقشه ای مدون است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و عضو اتاق فکر تبلیغ گفت: با توجه به توانایی های علمی و تجربی و ظرفیت های بسیاری که در مجلس وجود دارد شرط تحقق این تاثیر مجلس، به عنوان یک ریل گذار زمانی محقق می شود که دولت ماموریت و رسالت مجلس را دراین مسیر به رسمیت بشناسد و از قوانین پیروی کند.