حوادث مصر

 
 

در گفتگو با مدیر حوزه های علمیه تشریح شد : حوادث مصر و راه برون‌رفت از آن

 مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور با اشاره به حوادث و رخدادهای اخیر مصر، اظهار داشت: مصر باید انتخابات را پیش از موعد مقرر در فضای بدون التهاب برگزار کند و به نظرمی رسد غیر از این راهی برای خاموش کردن آتش خشونت و کشتار در این کشور وجود ندارد.