حوزه‌هاي علميه

 
 

افتخار حوزه‌های علمیه دفاع جدی از فرهنگ دینی است

  مدیر اجرائی حوزه علمیه خراسان گفت: انسان‌ها از ابتدای تاریخ در خصوص «فرهنگ و ضدفرهنگی» با یکدیگر نزاع داشته‌اند و امروز هم این موضوع ادامه دارد.