حوزه باید در عرصه تربیت فقیه اهتمام ویژه ای داشته باشد

 
 

حوزه باید در عرصه تربیت فقیه اهتمام ویژه ای داشته باشد

حضرت آیت الله نوری همدانی با تأکید بر ضرورت پرداختن به تربیت فقیه در حوزه‌های علمیه، افزود: با وجود این که فقاهت شرایط زیادی دارد اما آرزو دارم که در حوزه‌های علمیه فقهای بیشتری تربیت شود.