حوزه های علمیه برای شادی مردم الگوی مناسب ارائه دهند

 
 

حوزه های علمیه برای شادی مردم الگوی مناسب ارائه دهند

نماینده مردم البرز در مجلس خبرگان رهبری از حوزه های علمیه و فعالان فرهنگی خواست که برای شادی مردم محور درست کنند و الگوی مناسبی در این زمینه ارائه دهند.